Landelijk Congres Jonge Mantelzorg

Op 14 december a.s. vindt van 13.00 – 16.30 uur het online Congres Jonge Mantelzorg plaats. Het thema dit jaar is Signalering jonge mantelzorgers. Het congres richt zich op jonge mantelzorgers, professionals in zorg en welzijn, onderwijs, beleidsmedewerkers en natuurlijk alle overige geïnteresseerden.

De organisatie wordt uitgevoerd door de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg en de samenwerkende organisaties die jonge mantelzorgers ondersteunen. Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deelnemen is gratis. Klik hier om aan te melden voor de online sessies.

Programma
In aanloop naar het congres ontvang je van ons meer informatie met betrekking tot het programma.

Klik hier om alvast voor beide rondes aan te melden voor de sessie naar keuze.

• 12.30 – 13.00 uur: Inloggen
• 13.00 – 13.45 uur: Plenaire opening
• pauze: 10 minuten
• 13.55 – 14.45 uur: Sessies ronde 1
• pauze: 15 minuten
• 15.00 – 15.50 uur: Sessie ronde 2
• 16:00 – 16.30 uur: Plenaire afronding

Sessies
1. Doen wat werkt in het bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers
Door Movisie
In verbetertrajecten wordt de kennis van JMZ zelf, professionals én wetenschap zo goed mogelijk benut om jonge mantelzorgers beter te bereiken en te ondersteunen. Movisie deelt ervaringen en inzichten van verbetertrajecten bij twee gemeenten.
2. Familiezorg
Door Expertisecentrum Familiezorg (ExFaM)
Wanneer er iemand ziek is in een familie, dan raakt dit iedereen in dit familiesysteem. Uitleg over systemisch werken in de zorg, volgens de methode familiezorg. Onderwerpen: familiezorg, genogramen rolomkering
3. Professionals: Versterk je brussenreflex
Door Brussen Erbij Beweging
Brussen zijn kinderen en volwassenen die een zorg intensieve broer of zus hebben. Ontwikkel of versterk jouw ‘brussenreflex’ en ken hun onzichtbare vragen en behoeften.
4. Jonge mantelzorgers in het vizier met de Scholentoolkit
Door MantelzorgNL
Dat de JMZ ondersteuning nodig heeft, blijkt vaak als eerste op school. Maak kennis met de scholentoolkit (basisschool en VO) van MantelzorgNL met instrumenten om te signaleren en te handelen en ervaar sommige werkvormen uit de klas vast zelf.
5. Hoe herken je jonge mantelzorgers?
Door Markant, centrum voor mantelzorg
Signalering, een pleidooi en handreikingen voor ouders/verzorgers, sleutelfiguren in de wijk en professionals in zorg, welzijn en onderwijs.
6. Vraag maar raak, in gesprek met jmz’ers
Door JMZ Pro klankbordgroep ervaringsdeskundige jonge mantelzorgers
Bewustwording: Hoe herken je een jonge mantelzorger?! Daarna kun je zelf in gesprek met jonge mantelzorgers.
7. Veerkrachtige jonge mantelzorgers op school: Vinden, versterken en verbinden
Door Vilans en SCP
Uitleg MeWe-training gericht op vergroten van veerkracht van jonge mantelzorgers en in gesprek over de ervaringen en het borgen van deze interventie.
8. De Kracht van Eigen Ervaring
Door Vanzelfsprekend!?
In deze workshop vertellen JMZ-Experts (jonge mantelzorgers die getraind zijn als ervaringsdeskundige) hoe ze door hun ervaringsverhaal diverse doelgroepen tot actie aanzetten: beroepskrachten gaan signaleren, jongeren letten in hun schoolomgeving of bij vrienden en Jonge Mantelzorgers krijgen er- en herkenning.
9. GoodPractices
Door Welzijn Lelystad, JMZ Go! en Evenmens, informele zorg voor elkaar
Vanuit 3 organisaties met een uitgebreid aanbod voor jonge mantelzorgers wordt kort verteld hoe de ondersteuning aan jonge mantelzorgers er uit ziet en wat werkt. Wat is bij al dit aanbod de gemeenschappelijke deler?
10. Gemeentelijke aanpak en methodiek signalering op onderwijs en verenigingsleven
Door raadslid gemeenten Aalten en Olst-Wijhe
De gemeenten Aalten en Olst Wijhe nemen je interactief mee in hun signaleringsaanpak en het jmz-beleid.
11. Signaleren van KOPP/KOV kinderen in zorg en onderwijs
Door Trimbos-instituut
Hoe herken je Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en/of Verslaving (KOPP/KOV)? Tijdens de workshop gaan we in op jullie ervaring met jonge mantelzorgers en de onderlinge verschillen en overeenkomsten met KOPP/KOV.