Nieuw project ervaringsmaatjes in Amersfoort

Sinds dit voorjaar is Amersfoort een nieuw aanbod voor jonge mantelzorgers rijker. De organisaties Indebuurt033, SOVEE en Sociale Gasten hebben hun handen ineen geslagen en zijn gestart met het project ervaringsmaatjes. Hierbij worden jonge vrijwilligers die zelf zijn opgegroeid met zorg in het gezin, als maatje gekoppeld aan een kind of jongere dat ook opgroeit met een (psychisch) ziek, beperkt of verslaafd gezinslid.

Het belangrijkste doel van het in 2018 gestarte Amersfoortse project “Versterking jonge mantelzorg” was om de doelgroep jonge mantelzorgers beter in beeld te krijgen en hun behoeften in kaart te brengen. Uit gesprekken met jonge mantelzorgers kwam naar voren dat begrip en het delen van verhalen, zonder te problematiseren, voor hen het allerbelangrijkste is. Daarnaast is er ook behoefte aan meer tijd voor zichzelf, aan lotgenotencontact, dat er rekening wordt gehouden met de thuissituatie en aan praktische hulp.
Het door SIZ Twente ontwikkelde project ervaringsmaatjes sluit aan op deze behoeften en is een prachtige interventie om kinderen en jongeren steun te bieden! Het concept is even eenvoudig als doeltreffend; er worden jonge vrijwilligers (18-35 jaar) die zelf zijn opgegroeid met zorg in het gezin, gekoppeld aan een kind of jongere dat ook opgroeit met een (psychisch) ziek, beperkt of verslaafd gezinslid. De vrijwilligers zijn een ervaringsmaatje voor het kind of de jongere en hebben wekelijks contact om samen iets leuks te ondernemen, steun te bieden en tips en ervaringen te delen.

Uit eerder ervaringen is gebleken dat de maatjes echt het verschil kunnen maken! Omdat zij als geen ander weten hoe het is om jonge mantelzorger te zijn. Zeker ook in deze coronatijd waarin steun (op afstand) extra belangrijk is. Daarnaast geven de maatjes gastlessen op scholen om het onderwerp jonge mantelzorgers op de kaart te zetten. Zo zetten de maatjes hun eigen ervaringen om iets positiefs. Om de maatjes goed te ondersteunen, krijgen zij een uitgebreide training, coaching en intervisie.

Enthousiast geworden? Meer informatie? Of wil je je aanmelden als maatje of jonge mantelzorger?
Kijk op de website https://www.indebuurt033.nl/mantelzorg-jongeren/ bij ervaringsmaatjes of neem contact op met Catelijne Mostert, projectcoördinator van Ervaringsmaatjes Amersfoort, via tel: 06-23160647 of catelijne.mostert@indebuurt033.nl

afb
Informatie over de activiteit

Sinds dit voorjaar is Amersfoort een nieuw aanbod voor jonge mantelzorgers rijker. De organisaties Indebuurt033, SOVEE en Sociale Gasten hebben hun handen ineen geslagen en zijn gestart met het project ervaringsmaatjes.