Theatergroep Bint

Van 1 tot 7 juni is het Week van de jonge mantelzorger.  Een week om extra aandacht te hebben voor kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek of gehandicapt familielid. Juist nu, in deze tijd, is de aandacht voor jonge mantelzorgers van belang.

Er is meer zorg nodig voor zieke of beperkte gezinsleden doordat school, dagopvang of thuiszorg ophoudt en doordat school, sport en een lotgenoten groepen als time-out nu ook niet doorgaan, valt ook die uitlaatklep voor deze kinderen en jongeren weg.  De kans dat ze nu niet gezien worden, is des te groter.

Vandaar dat Theatergroep BINT het initiatief heeft genomen om stil te staan bij de situatie van Jonge mantelzorgers en daar waar mogelijk ze een hart onder de riem te steken. Als welzijnswerkers, leerkracht, buurvrouw, familielid of leeftijdsgenootje.

Bekijk hier het initiatief

Check hier de Facebookpagina van BINT