Jonge mensen, ook kinderen en jongeren, voelen zich vaker eenzaam dan je misschien denkt. Bij jonge mantelzorgers komt eenzaamheid vaker voor dan gemiddeld.

Jongeren en eenzaamheid

Tijdens het Webinar “Ik voel mij zo alleen” op 1 oktober sprak Susan de Vries van Movisie over het thema ‘Jongeren en eenzaamheid’. Jonge mensen, ook kinderen en jongeren, voelen zich vaker eenzaam dan je misschien denkt. Bij jonge mantelzorgers komt eenzaamheid vaker voor dan gemiddeld. Terugblikkend op het Webinar bleek het vooral een herkenbaar thema. Voor de één uiteraard meer dan voor de ander, maar dat het wel degelijk speelt, is een feit.

Er bestaan echter (nog) geen onderzoeksresultaten specifiek gericht op deze doelgroep. Wel bekend is dat wanneer jongeren negatieve gedachten hebben, dit invloed heeft op sociale relaties. Dat kan tot gevolg hebben dat zij zich terugtrekken. Ook onbegrip m.b.t. de zorgsituatie thuis, zorgt ervoor dat jonge mantelzorgers de thuissituatie liever verborgen houden, met als gevolg dat zij zich soms heel alleen voelen staan in de situatie.

Aan de andere kant kan het ook juist iets opleveren. Door de zorgsituatie thuis leren de jongeren levensvaardigheden en ontwikkelen een sterke persoonlijkheid, waardoor ze zich juist niet alleen voelen staan in de situatie.

Het is wellicht een mooi thema om gewoon eens te bespreken tijdens een bijeenkomst met de jonge mantelzorgers in jouw plaats. ‘Zorg delen’ kan enorm helpend zijn. Dat werd ook duidelijk uit een filmpje dat vertoond werd tijdens het Webinar.

Extra informatie
Klik hier om het webinar van JMZ Pro terug te kijken.
De link naar de routekaart op de website van Movisie over hoe in gesprek te gaan over eenzaamheid.
Een artikel van Movisie over dit thema.