Onderstaande ambassadeurs zetten zich belangeloos in voor JMZ Pro

Ambassadeurs JMZ Pro

Drs. Els Jonker

Jeugdarts en arts Maatschappij en Gezondheid; persoonlijke ervaring als jonge mantelzorger.
“Ik zet me in voor JMZ Pro omdat ik als voormalig jonge mantelzorger en jeugdarts weet dat er nog veel werk te verzetten is. En dat we dat samen het beste kunnen.”
Els Jonker staat voor ontmoeting, doorontwikkeling, en professionalisering.

Drs. René van der Most

Projectleider jeugd en preventie bij het Zorg Innovatie Forum in Noord Nederland.
“In 2012 werd mijn vrouw plotseling ziek en overleed ruim twee jaar later. Met twee jonge pubers in huis een heftige periode van zorg. In die periode heb ik kunnen ervaren hoe kinderen in korte tijd jaren ouder worden. Een ziekte in een gezin treft alle leden en het is van belang daar aandacht aan te geven. Vanuit deze eigen ervaring vind ik aandacht voor Jonge Mantelzorgers van groot belang. Informele zorg zal een steeds belangrijkere plaats innemen in onze toekomstige zorg. Het herkennen en ondersteunen van jonge mantelzorgers is daarmee een serieuze zaak. Als ambassadeur wil ik graag het onderwerp op de agenda zetten van de verschillende overheden, het onderwijs en de politiek.”

Prof. dr. Anne Visser-Meily

Hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.
“Niet alleen de patiënt revalideert, zijn of haar naaste omgeving ‘revalideert mee’. Het hele gezin, dus ook kinderen.” Vanuit deze visie vraagt Anne Visser al bijna 20 jaar aandacht voor jonge mantelzorgers.

Prof dr. ir Alice H. de Boer

Senior wetenschappelijk medewerker SCP
“Luister goed naar wat jonge mantelzorgers nodig hebben. Dat is gemakkelijker gezegd, dan gedaan. In verschillende onderzoeken leggen we daarom in co-creatie met jongeren en beroepskrachten, de basis voor ondersteuning van verschillende groepen jonge mantelzorgers.”