Door kennis en expertise vanuit landelijke (kennis)instituten, lokale en regionale stichtingen en (voormalig) jonge mantelzorgers te bundelen, werken we met de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg aan een gezamenlijke doelstelling: met elkaar meer aandacht en betere ondersteuning voor jonge mantelzorgers, gezinnen en professionals. Meer aandacht voor jonge mantelzorgers is namelijk hard nodig.

Over de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg

De Alliantie is in 2020 opgericht, met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg is een landelijk netwerk dat bestaat uit verschillende landelijke partijen, kennisinstituten, lokale stichtingen en (voormalig) jonge mantelzorgers. Door deze partijen met elkaar te verbinden, wordt kennisdeling tussen professionals en jonge mantelzorgers gestimuleerd. Alle kennis en expertise over het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers wordt zo op een centrale manier gebundeld en verspreid over het land.

Doel

De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg heeft een gezamenlijk doel: meer aandacht genereren voor jonge mantelzorgers en deze doelgroep van de juist informatie, ondersteuning en hulp voorzien. Het faciliteren van ondersteuning door professionals speelt hierin een belangrijke rol.

Doelstelling

  • Het verbeteren van de ondersteuning van jonge mantelzorgers;
  • Het eerder in beeld brengen van jonge mantelzorgers;
  • Kennisdeling tussen professionals stimuleren en faciliteren;
  • Meer bewustwording bij jonge mantelzorgers en de rest van de maatschappij;
  • Landelijke, lokale en regionale samenwerking en verbinding creëren;
  • Zichtbaarheid en bewustwording vergroten in onderwijs en gemeenten;
  • Wetenschappelijke basis voor goede ondersteuning en interventies bewerkstelligen.

Betrokken partijen

Sinds 1 januari 2020 zijn de volgende organisaties betrokken bij de Alliantie: JMZ Pro, MantelzorgNL, Vilans, Movisie, NJI, Trimbos, SIZ Twente, Vanzelfsprekend!?, Brussen Erbij Beweging (BEB), en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De komende periode roepen we organisaties op om zich aan te sluiten bij de Alliantie, om de landelijke impact te kunnen vergroten. Dit geldt ook voor de 80 lid-organisaties van JMZ Pro. Deze organisaties kunnen hun expertise actief beschikbaar stellen binnen de Alliantie.

JMZ Lab

Het JMZ Lab is het onderdeel van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg dat zorgt voor een goede verbinding tussen theorie en praktijk. Het JMZ Lab bestaat uit Brussen Erbij Beweging (BEB), SIZ Twente/JMZ GO! en Vanzelfsprekend!? Drie pionier organisaties die direct met de jonge mantelzorgers werken. Deze partijen vertegenwoordigen de jonge mantelzorgers en zetten (voormalige) jonge mantelzorgers in bij de ondersteuning.

Alliantie partners werken nu al achter de schermen!

Praktische samenwerking tussen alle partijen in de Alliantie is inmiddels een feit. Zo hebben we informatie voor jonge mantelzorgers in corona tijd verzameld. Jonge mantelzorgers hebben onder andere zelf tips opgesteld voor andere jonge mantelzorgers.

Week van de jonge mantelzorger

De alliantie partners en jonge mantelzorgers werken actief samen aan de voorbereiding van de Week van de Jonge Mantelzorger. Jonge mantelzorgers maken zelf korte filmpjes als onderdeel van deze communicatie en staan paraat om de media te woord te staan. Deze co-creatie tussen professionals en jonge mantelzorgers is integraal onderdeel van de Alliantie en werpt nu al zijn vruchten af.

Voor meer informatie over de Alliantie:
Gwen van Roekel, Coördinator JMZ Pro
Email: info@jmzpro.nl t.a.v. Strategische Alliantie
Tel: 06-12 15 62 42

Gezamenlijk persbericht & Rapportage Infographic

Deelnemers aan de alliantie