Wij zijn JMZ Pro

JMZ Pro zet zich in voor jonge mantelzorgers en hun gezinnen door betrokken professionals te faciliteren en ondersteunen. In de Week van de Jonge Mantelzorger besteden we extra aandacht aan onze jonge mantelzorgers.

hero-jmz
Scroll naar beneden

Over JMZ pro

Stichting JMZ Pro is het landelijke netwerk voor en door professionals, dat zich inzet voor jonge mantelzorgers en hun gezinnen. Eén op de vier kinderen en jongeren tussen de 6 en 25 jaar is jonge mantelzorger. Deze jongeren hebben thuis te maken met zorg, bijvoorbeeld door een zieke ouder, broer of zus. Hierdoor is de thuissituatie anders dan bij de meeste gezinnen, wat op korte of langere termijn negatieve effecten kan hebben op schoolprestaties, loopbaan of persoonlijke ontwikkeling.

Het doel van JMZ Pro en de betrokken professionals is meer begrip, herkenning en erkenning met betrekking tot de jonge mantelzorger. Door kennis en expertise uit te wisselen en te bundelen in een landelijk netwerk, kunnen we de maatschappelijke aandacht versterken, maar ook bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning door professionals.

Meer weten?

De Alliantie

De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg is een netwerk bestaande uit kennisinstituten en landelijke partijen, lokale stichtingen en (voormalig) jonge mantelzorgers. Het doel van de Alliantie is co-creatie en het uitwisselen en bundelen van kennis en expertise. Zodat we jonge mantelzorgers sneller in beeld krijgen. En hen in samenwerking met de professionals de juiste informatie, hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Door lokaal, regionaal en landelijk aan elkaar te koppelen en meer samen te werken, brengen we bestaande kennis en initiatieven bij elkaar. Zo komen we tot nieuwe, goed doordachte initiatieven. Daarnaast vergroten we tezamen als Alliantie de maatschappelijke impact en creëren we meer bewustwording voor deze doelgroep.

Meer weten?

De Week van de Jonge Mantelzorger

Om meer begrip, herkenning en erkenning voor de jonge mantelzorger te creëren, is de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ in het leven geroepen. Van 1 tot en met 7 juni worden er landelijk door verschillende professionals en organisaties activiteiten georganiseerd om de jonge mantelzorgers extra aandacht te geven.

Omdat het in verband met de coronacrisis tijdens deze week niet mogelijk is om fysieke activiteiten en bijeenkomsten te organiseren, hebben we besloten dit jaar van 5 tot en met 11 oktober een tweede ‘Week van de Jonge Mantelzorger’ te doen. Juist omdat persoonlijke aandacht en fysieke bijeenkomsten zo belangrijk zijn voor deze doelgroep.

Meer weten?

Extra aandacht voor jonge mantelzorgers in tijden van corona

(Voormalig) jonge mantelzorgers van de Brussen Erbij Beweging (BEB) hebben het initiatief genomen voor een landelijke peiling. Uit deze landelijke peiling blijkt dat driekwart van de jonge mantelzorgers van 12 – 24 jaar sinds de uitbraak van het corona-virus een (veel) grotere emotionele belasting ervaart. 60% geeft aan zelf meer zorg en aandacht te missen. Ook helpen 6 op de 10 respondenten meer mee in de zorg. Ze willen weten hoe ze zich minder zorgen kunnen maken en zelf meer aandacht en zorg kunnen krijgen. Download het hele persbericht

Infographic Rapportage