De JMZ Pro Alice van Laar Prijs is een jaarlijks uit te reiken prijs voor een vernieuwende en verbindende activiteit, een initiatief of publicatie gericht op jonge mantelzorgers.

JMZ Pro Alice van Laarprijs

Het vernieuwende en verbindende aspect kan de activiteit zelf betreffen, maar ook de manier waarop het tot stand gekomen is. Een initiatief kan ingediend worden door stichtingen, verenigingen of coöperaties actief in Nederland die werken met jonge mantelzorgers. Ook initiatieven van jonge mantelzorgers zelf kunnen ingediend worden via een dergelijke stichting, vereniging of coöperatie.

Uitleg
U kunt uw initiatief hieronder inzenden vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021.

De jury nomineert drie inzendingen en maakt die half februari via de JMZ Pro website en nieuwsbrief bekend. De genomineerden presenteren daarna hun activiteit, initiatief of publicatie op de website van JMZ Pro (NB presentatie vóór 1 maart aanleveren!). Van half maart tot half april spreken de netwerkdeelnemers van JMZ Pro met 1 stem per organisatie hun voorkeur uit. De resultaten daarvan tellen mee in de beslissing van de jury.

Tijdens een JMZ Pro bijeenkomst in april-mei 2021 maakt de jury bekend welke inzending de winnaar is van de JMZ Pro Alice van Laarprijs. De winnaar maakt tijdens de bijeenkomst of middels een korte video interview een korte presentatie die op de JMZ Pro website wordt geplaatst.

Klik hier voor meer informatie over bijvoorbeeld de te winnen prijs.

 

Aanmeldformulier JMZ Pro Alice van Laarprijs