JMZ Pro zet zich in voor jonge mantelzorgers, hun gezinnen en de professionals die hen ondersteunen, samen met jonge mantelzorgers!

Het doel van JMZ Pro

JMZ Pro biedt een professioneel netwerk aan degenen die in de praktijk werkzaam zijn met en voor jonge mantelzorgers.  Door landelijk en regionaal samen te werken, kennis uit te wisselen en informatie en ervaringen op ons platform te bundelen, kunnen we van elkaar leren, maatschappelijk begrip creëren en de kwaliteit van de ondersteuning verhogen.

Onze doelstellingen zijn onder andere:

  • Landelijk meer begrip, herkenning en erkenning met betrekking tot jonge mantelzorgers;
  • Eerder en beter in beeld brengen van jonge mantelzorgers bij professionals;
  • Faciliteren van professionals die jonge mantelzorgers en hun gezinnen ondersteunen;
  • Ontmoeting en kennisuitwisseling organiseren;
  • Expertise, kennis, methodieken en materialen toegankelijk maken;
  • Deskundigheidsbevordering aanbieden door scholing, training, conferenties;
  • Good practices delen;
  • Verdieping via inhoudelijk thema’s;
  • De stem van de jonge mantelzorger zelf laten horen via de JMZ Pro Klankbordgroep.

Ruim 80 deelnemers

JMZ Pro is een stichting voor en door ruim 80 organisaties. Het ondersteunen van jonge mantelzorgers en hun gezinnen vraagt van professionals specifieke kennis en vaardigheden. Daarnaast zijn creativiteit, inventiviteit, betrokkenheid en doorzettingsvermogen onmisbaar. Tegelijkertijd blijkt er vaak versnippering in het werk voor te komen, worden wielen opnieuw uitgevonden; óf komen professionals door hoge werkdruk te weinig toe aan verdere ontwikkeling binnen hun werk voor jonge mantelzorgers. JMZ Pro wil een bijdrage leveren aan het ‘delen van expertise, kennis en materialen’ middels netwerkbijeenkomsten, website en nieuwsbrieven en de persoonlijke doorverwijzingen binnen het professionele netwerk. Ook zijn we onderdeel van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg en staan we in nauw contact met landelijke overheid en de wetenschap.

Bekijk alle deelnemers

Ook netwerkdeelnemer worden?

Het doel is om ons netwerk met steeds meer leden uit te breiden. Als netwerkdeelnemer van JMZ Pro kun je onder andere deelnemen aan landelijke en regionale netwerkbijeenkomsten, waar kennis en ervaring wordt gedeeld, en gebruikmaken van expertise, kennis, methodieken en materialen over inhoudelijke thema’s. Daarnaast staan het delen van good practices en verdieping via inhoudelijke thema’s centraal.

Netwerkbijdrage

De jaarlijkse bijdrage per netwerk-deelnemer van JMZ Pro is € 125,- per jaar (oftewel 151,25 euro inclusief btw). Dit geeft onder andere recht op deelname aan de bijeenkomsten. Voor één of twee personen per bijeenkomst is dit kosteloos. Wil je met z’n drieën tegelijk naar een bijeenkomst, dan doet de derde persoon mee voor €45,-.

Het deelnemen aan het netwerk van JMZ Pro ga je aan voor ten minste een jaar.

Wat je krijgt bij JMZ Pro

• Gratis deelname aan netwerkbijeenkomsten (landelijk en regionaal). Door het delen van kennis en ervaring kan er meer bereikt worden en meer begrip en steun komen voor jonge mantelzorgers en/of hun gezinnen.

• Delen van good practices;

• Verdieping via inhoudelijke thema’s;

• Gebruik maken van expertise, kennis, methodieken en materialen;

• Deskundigheidsbevordering aanbieden door scholing, training, conferenties;

• Naam- en gegevensvermelding op website JMZ Pro

• Kortingen op speciale trainingen, zoals de Masterclass serie (uitvoering in 2021);

• Het delen van eigen nieuwe/activiteiten via de website van JMZ Pro;

• Aandacht voor het thema Jonge Mantelzorg.

De Alliantie

Voor het realiseren van de doelstellingen is in 2020 onder andere de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg opgericht. De Alliantie bestaat uit landelijke organisaties en kennisinstituten, lokale en regionale stichtingen en (voormalig) jonge mantelzorgers. Deze groep is bij elkaar gebracht om kennis en ervaringen uit te wisselen en zo gezamenlijk op landelijk niveau te werken aan het sneller in beeld krijgen van jonge mantelzorgers en hen de juiste ondersteuning te bieden. Want samen staan we sterker!
Als netwerkdeelnemer van JMZ Pro ben je ook automatisch onderdeel van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg en kun je je expertise en kennis beschikbaar stellen

 

Meer over de Alliantie

Klankbordgroep JMZ Pro

Om ook de stem van de jonge mantelzorger zelf te kunnen laten horen, hebben we in oktober 2019 de JMZ Pro Klankbordgroep opgericht. Deze groep bestaat nu uit acht voormalige en huidige jonge mantelzorgers in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar. We willen graag meer leden uitnodigen en we werken toe naar twee groepen in de leeftijd van <18 en 18>, zodat iedereen leeftijdsafhankelijke situaties met elkaar kan bespreken. De leden van klankbordgroep hebben allen een achtergrond in de mantelzorg. Zij zorgen (of zorgden) tijdens hun jeugd voor hun ouders/verzorgers, broer of zus.

Meer over de klankbordgroep