Stichting JMZ Pro is het landelijk netwerk voor en door professionals betrokken bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers en/of hun gezinnen. Het doel van JMZ Pro is jonge mantelzorgers eerder herkennen en professionals de juiste informatie en ondersteuning te bieden. We willen meer maatschappelijk begrip creëren en schoolproblemen en psychische problematiek op lange termijn voorkomen.

Over de jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar die thuis te maken hebben met zorg door een ouder, broer of zus die chronisch ziek is of een psychische aandoening heeft. Deze kinderen zorgen mee, maken zich zorgen en komen vaak ook zelf zorg tekort. Hoewel de jonge mantelzorgers lang niet altijd zelf zorgtaken op zich hoeven te nemen, moeten ze wel hun aandacht en energie verdelen tussen de zorg in het gezin en hun eigen ontwikkeling en groei. Dit kan leiden tot chronische stress, verminderde schoolprestaties of studievertraging.

JMZ Pro zet zich in voor jonge mantelzorgers, hun gezinnen en de professionals die hen ondersteunen door meer begrip, herkenning en erkenning te creëren.

Doel van JMZ Pro

Het doel van JMZ Pro is jonge mantelzorgers eerder te herkennen en hen waardering en de juiste ondersteuning te bieden. Eén op de vier jongeren is jonge mantelzorger, maar zo zien zij zichzelf nog lang niet altijd. Het is daarom belangrijk dat er landelijk meer kennis en begrip is voor deze doelgroep. Met meer herkenning, begrip en erkenning kunnen ook scholen en organisaties op een passende wijze met jonge mantelzorgers omgaan. Denk bijvoorbeeld aan extra begeleiding of alternatieve toetsmomenten.

Doelstelling

  • Landelijk meer begrip, herkenning en erkenning m.b.t. jonge mantelzorgers;
  • Eerder en beter in beeld brengen van jonge mantelzorgers bij professionals;
  • Faciliteren van professionals die jonge mantelzorgers en hun gezinnen ondersteunen;
  • Ontmoeting en kennisuitwisseling organiseren;
  • Expertise, kennis, methodieken en materialen toegankelijk maken;
  • Deskundigheidsbevordering aanbieden door scholing, training, conferenties;
  • Good practices delen;
  • Verdieping via inhoudelijk thema’s;
  • De stem van de jonge mantelzorger zelf laten horen via de JMZ Pro Klankbordgroep.

De Alliantie

Voor het realiseren van de doelstellingen is in 2020 onder andere de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg opgericht. De Alliantie bestaat uit landelijke organisaties en kennisinstituten, lokale en regionale stichtingen en (voormalig) jonge mantelzorgers. Deze groep is bij elkaar gebracht om kennis en ervaringen uit te wisselen en zo gezamenlijk op landelijk niveau te werken aan het sneller in beeld krijgen van jonge mantelzorgers en hen de juiste ondersteuning te bieden. Want samen staan we sterker!

Meer weten?

Ruim 80 leden...

JMZ Pro is een stichting voor en door ruim 80 leden. Het ondersteunen van jonge mantelzorgers en hun gezinnen vraagt van professionals specifieke kennis en vaardigheden. Daarnaast zijn creativiteit, inventiviteit, betrokkenheid en doorzettingsvermogen onmisbaar. Tegelijkertijd blijkt er vaak versnippering in het werk voor te komen, worden wielen opnieuw uitgevonden; óf komen professionals door hoge werkdruk te weinig toe aan verdere ontwikkeling binnen hun werk voor jonge mantelzorgers. De jonge mantelzorgconsulent is in zijn of haar lokale situatie de pleitbezorger om dit ook bij andere professionals onder de aandacht te brengen. Door het delen van kennis en ervaring kan er meer bereikt worden en meer begrip en steun komen voor jonge mantelzorgers en/of hun gezinnen.

Meer weten over de mogelijkheden die het lidmaatschap biedt? Vraag naar de Spelregels van JMZ Pro!

Bekijk onze leden