JMZ Pro is er voor kinderen en jongeren die opgroeien met ziekte en zorg in het gezin. En voor de professionals die hen ondersteunen. Maar we doen het samen met ouders!

Ouderschap is jongleren

Ouderschap is jongleren* is de dagelijkse werkelijkheid van iedere ouder. En zeker als je zelf ziek bent, je partner kampt met psychische problemen of verslaafd is of je kind extra zorg nodig heeft. Hoe hou je dan alle ballen in de lucht?

Ziekte en zorg in het gezin vragen energie en aandacht van ouders en kinderen. Of zoals een jonge mantelzorger eens zei ‘de ziekte staat altijd vooraan’. Er als ouders en als gezin over praten is soms lastig. Ouders en kinderen kunnen zich schuldig voelen over hun boosheid, verdriet en angst, over het gevoel tekort te komen en te falen. Of je praat er maar niet over om de ander geen verdriet te doen. Weet dan dat ook kinderen er soms niet over beginnen om hun ouders niet verdrietig te maken.

Je gesteund voelen, het werk een beetje eerlijk verdelen, af en toe even vanaf afstand kijken naar je ouderlijke werkvloer en ‘goede ouderervaringen’ stutten en steunen het ouderschap. Onderstaande selectie boeken en websites draagt daar misschien aan bij:

*Ouderschap is jongleren, groeiboek voor ouders – Caroline Gravesteijn en Susan Ketner; SWP 2020.
Gaat over de ervaringen en vaardigheden van (jonge) ouders, de ouder staat centraal!

*Ik wil jullie iets vertellen, praten met kinderen over psychische problemen van hun ouders – Karen Glistrup, Pia Olsen; In de Wolken 2019.
Dit samenleesboek voor jongere kinderen, kinderen van de basisschoolleeftijd en hun ouders geeft gezamenlijke taal voor praten over moeilijke thema’s.

Een pleister tegen tranen, ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder – Tanja van Roosmalen ea; In de Wolken 2020.
Het boek biedt ouders en zorgverleners concreet houvast bij vragen als ‘hoe vertel ik het mijn kinderen of hoe betrek ik hen?’.

www.kankerspoken.nl heeft behalve veel informatie voor kinderen van verschillende leeftijden ook een pagina voor volwassenen & ouders.
www.kopopouders.nl biedt aan ouders die last hebben van stress, psychische problemen of een verslaving informatie, online groepscursus, zelfhulpcursus advies en ervaringsverhalen.
www.schouders.nl, het ervaringskenniscentrum zorgkinderen is een platform van, voor en door ouders van een zorgkind.

Ook patiëntenverenigingen hebben steeds vaker op hun website informatie voor ouders en hun kinderen.
Met www.buurtgezinnen.nl (gezinnen die het zwaar hebben) en www.meeleefgezinnen.nl (ouders psychische problemen) wordt concrete ondersteuning geboden door het dagelijkse ouderschap te delen met een steungezin. Deze initiatieven zijn in steeds meer gemeenten beschikbaar.

Vraag ook gerust advies aan de jongemantelzorgconsulent van je kind, die weet wat er aan steun voor jou als ouder beschikbaar is.

We doen het samen!