Met de Alice van Laar prijs biedt JMZ Pro in samenwerking met Coörperatie VGZ, erkenning en platform aan veelbelovende activiteiten, initiatieven of werkwijzen op het gebied van jonge mantelzorgondersteuning.

JMZ Pro Alice van Laar prijs

Maatschappelijke aandacht voor jonge mantelzorgers behouden en versterken, door het faciliteren van de professionals die bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers en hun gezinnen betrokken zijn: dat is de missie van JMZ Pro. Sinds 2019 wordt jaarlijks de JMZ Pro Alice van Laar prijs uitgereikt aan organisaties, instanties of professionals die een veelbelovende activiteit, initiatief of werkwijze voor jonge mantelzorgers hebben georganiseerd. Op deze manier wordt het ontwikkelen en delen van kennis en kunde op het gebied van jonge mantelzorg gestimuleerd.

U kunt uw initiatief voor JMZ Pro Alice van Laarprijs 2021 inzenden vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021. Klik hier om uw initiatief in te dienen.

Vernieuwend en verbindend

De JMZ Pro Alice van Laar prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een vernieuwende en verbindende activiteit, een initiatief of publicatie gericht op jonge mantelzorgers.  De prijs bestaat uit:

  • Een herinnering symboliserend de kernbegrippen van Alice van Laar
  • Het platform van de jaarlijkse landelijke conferentie + publiciteit via alle kanalen van JMZ Pro
  • Een financieel steuntje in de rug van € 1000,-

Het vernieuwende en verbindende aspect kan de activiteit zelf betreffen, maar ook de manier waarop het tot stand gekomen is. Een initiatief kan ingediend worden door stichtingen, verenigingen of coöperaties actief in Nederland die werken met jonge mantelzorgers. Ook jonge mantelzorgers zelf kunnen hun initiatief indienen via stichtingen, verenigingen of coöperaties.

Over Alice van Laar

Alice van Laar was initiator en, tot haar overlijden in 2016, de drijvende kracht achter JMZ Pro. Met dit netwerk van professionals voor jonge mantelzorgers vroeg zij voortdurend maatschappelijke aandacht voor de jonge mantelzorgers en bood zij professionals de mogelijkheid kennis en kunde te ontwikkelen en te delen. Zij wist als geen ander mensen te inspireren en bondgenoot te maken in haar streven. Zo ook de (mensen van) Coöperatie VGZ, die vanuit hun motto ‘Met hart voor zinnige zorg’ JMZ Pro sponsorde(n). Nu JMZ Pro als stichting op eigen benen staat, wordt deze samenwerking de komende vijf jaar vormgegeven in de JMZ Pro Alice van Laar prijs.

Winnaar 2019

Manteling werd in 2019 de eerste winnaar van de JMZ Pro Alice van Laar-prijs met de campagne ‘Bouw geen muur om je heen’. De campagne werkt aan bewustwording bij de jonge mantelzorgers zelf en aan bekendheid onder kinderen en jongeren in het algemeen. Er worden verschillende communicatiekanalen benut en jongeren zijn actief betrokken. Manteling heeft de prijs gewonnen omdat de campagne een inspirerend voorbeeld is voor andere regio’s. Binnen Manteling zijn de collega’s Meggie Drapers en Nicolette Kölker verantwoordelijk voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers.