JMZ Pro zet zich in voor jonge mantelzorgers en hun gezinnen door betrokken professionals te faciliteren en ondersteunen. Samen versterken we de maatschappelijke aandacht en de kwaliteit van de ondersteuning.

Publicaties & Toolkits

Het is belangrijk om informatie over jonge mantelzorgers en de ondersteuning met elkaar te delen. Daarom hebben wij een aantal interessante publicaties & toolkits gebundeld.

Bekijk publicaties

Durf te Vragen-alert?!

De ene keer breng je iets, een andere keer haal je iets. Met de Durf Te Vragen-service willen we graag de kennis, ervaring en mogelijkheden in het netwerk helpen benutten.

Meer informatie

Agenda

Organisaties en instanties organiseren over het hele land activiteiten voor jonge mantelzorgers en professionals. Bekijk welke activiteiten er zijn of voeg zelf een activiteit toe aan onze agenda.

Bekijk activiteiten

Ondersteun jonge mantelzorgers

JMZ Pro is er om jou als professional te ondersteunen en faciliteren in jouw werk met jonge mantelzorgers. Werk jij bijvoorbeeld:

 • Als mantelzorgconsulent
 • Bij een welzijnsorganisatie
 • Op een school
 • Als jeugdconsulent, jeugdarts of maatschappelijk werker

Dan heb jij zonder meer te maken met jonge mantelzorgers. Als professional in de zorg, welzijn, onderwijs en soortgelijke beroepen heb je een belangrijke rol in het (h)erkennen, en ondersteunen van de jonge mantelzorgers. Maar hoe doe je dit eigenlijk? Daar helpt JMZ pro jou bij.

“ Uit het onderzoek ‘Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland’ van de Universiteit Utrecht, Trimbos Instituut en SCP blijkt namelijk dat maar liefst 1 van de 5 kinderen in Nederland opgroeit met een zorgsituatie binnen een gezin.”

Hoe herken je de jonge mantelzorger?

Ieder kind wil gezien en gehoord worden. Ook jonge mantelzorgers. Ze willen serieus genomen worden (zij zijn ten slotte ervaringsdeskundige) en zeker niet zielig.
Maar waar let je op als professional?

Een kind dat niet lekker in zijn vel zit toont gedrag dat afwijkt van de norm. Bijvoorbeeld doordat een kind zich anders gedraagt dan wat jij van hem/haar gewend bent of anders dan je mag verwachten in de fase van ontwikkeling. Als professional is het belangrijk open te staan voor deze signalen. Ze zijn de reden om verder te onderzoeken waar het gedrag vandaan komt en wat het kind nodig heeft.

Voorbeeld signalen van een kind dat niet lekker in zijn vel zit:

 • Teruggetrokken gedrag
 • Gedrag dat niet past bij de leeftijd van het kind (parentificatie, veel verantwoordelijkheden dragen, een volwassen indruk)
 • Risicovol gedrag (bijvoorbeeld drugsgebruik),
 • Concentratieproblemen
 • Verdriet of boosheid
 • Lichamelijke klachten
 • Slaapproblemen en vermoeidheid
 • Depressiviteit
 • Geen tijd voor hobby’s, huiswerk en sociale activiteiten

JMZ Pro gelooft dat we samen de tools in huis hebben om stress bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen en de verhoogde kans op psychische en fysieke klachten door stress, al jong volwassen worden en (emotionele) overbelasting zo klein mogelijk te houden. Help je mee?

In vijf stappen jonge mantelzorgers ondersteunen

 1. Bouw aan een relatie: voor iedere professional in het sociaal domein geldt dat het aangaan van een relatie onderdeel is van zijn vak. Een leerling, een cliënt of hulpvrager. Ze zijn nooit alleen, maar onderdeel van een groter systeem. Heb oog hen (ook al ben je niet hun hulpverlener). Laat hen niet ongehoord.
 2. Sta open voor signalen: neem signalen serieus. Het kan een teken zijn van een kind dat niet lekker in zijn vel zit. Onderneem actie.
 3. Herkennen en erkennen: als professional is het belangrijk dat je jonge mantelzorgers ziet en hoort. Ga in gesprek met de jongere, vraag hoe het gaat. Toon belangstelling, maar oordeel niet.
 4. Inventariseren: breng de opgroeisituatie in kaart, schat samen met de gezinsleden de situatie in en onderzoek beschermende en risico factoren. Zo breng je samen in kaart waar ondersteuning wenselijk is.
 5. Informeren en/of doorverwijzen: Jonge mantelzorgers vinden het fijn om informatie te krijgen over de ziekte en ondersteuningsmogelijkheden.
  Soms kan jij als professional niet de juiste ondersteuning bieden of sluit het niet aan bij jouw werkzaamheden. Help de jonge mantelzorger en het gezin dan verder bij het vinden van de juiste hulp. Denk hierbij ook aan het versterken van het eigen netwerk van het gezin. Zorg voor een goede overdracht en samenwerking.
Meer weten over JMZ Pro?

Bekijk wat JMZ Pro voor jou kan doen en wat jij als professional kan bijdragen aan ons netwerk