2020 juni, Dossier Movisie: Wat werkt bij de ondersteuning van jonge mantelzorgers

In Nederland groeit ongeveer 20 procent van de kinderen en jongeren op in een zorgsituatie. Bij voorbeeld met een ouder, broer, zus, opa of oma die een langdurige ziekte, een lichamelijke of verstandelijke handicap, psychische ziekte of verslaving heeft. Deze kinderen en jongeren noemen we jonge mantelzorgers (JMZ). Met de meerderheid van deze jongeren gaat het goed. Maar er is ook een deel kwetsbaar met de behoefte aan ondersteuning.

Er is vanuit de Rijksoverheid, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, dit laatste decennium steeds meer aandacht voor JMZ. Er is meer behoefte aan kennis over de situatie van de JMZ en de effectiviteit en werkzame elementen van interventies die JMZ kunnen ondersteunen.

In dit Wat werkt bij-dossier heeft Movisie deze kennis verzameld.

Klik hier voor het dossier