Van 5 tot en met 11 oktober is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Tijdens deze week worden er landelijk diverse activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Want ook zij tellen mee!

Inspiratie Week van de Jonge Mantelzorger

In heel het land zijn er van 5 tot en met 11 oktober activiteiten voor jonge mantelzorgers. Doe je ook mee? Bekijk wat anderen organiseren via www.weekvandejongemantelzorger.nl en laat je inspireren!

Over jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een ziek of gehandicapt familielid. Dat kan grote impact hebben op het leven van deze jongeren. Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat negatieve gevolgen hebben, zoals:

  • opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en weinig tijd voor de eigen ontwikkeling;
  • lichamelijke en emotionele klachten, zoals stress en vermoeidheid;
  • meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren.

Wat kan jij doen?

Als ouder, omgeving, gemeente, onderwijsinstelling, zorg-/welzijninstelling of landelijke overheid kun je verschillende dingen doen om jonge mantelzorgers te helpen of te ondersteunen. Wat je kunt doen lees je in de Position paper Opgroeien met zorg(en): jonge mantelzorgers.

Bekijk de paper Opgroeien met zorg(en): jonge mantelzorgers

Animatie jonge mantelzorgers

Om jongeren te bereiken rondom mantelzorg is er een animatie ontwikkeld. Deze animatie is gratis te downloaden. Plaats hem op de website, deel hem in de nieuwsbrief of laat hem zien op scholen of andere locaties waar de doelgroep komt.

 

Bekijk de video Download de animatie

Informatie voor onderwijsprofessionals

Als je in het onderwijs werkt, dan krijg je vroeg of laat te maken met jonge mantelzorgers. 1 op de 5 kinderen groeit namelijk op met een zorgsituatie binnen een gezin.

Waarom aandacht voor jonge mantelzorgers?

Extra aandacht en begrip voor deze jongeren is belangrijk, omdat ze door hun zorgtaken vaak minder tijd  hebben voor schoolwerk, maar ook voor vrienden en vriendinnen en hobby’s. Daardoor hebben ze meer risico op lichamelijke en emotionele klachten, zoals stress, zorgen, vermoeidheid, onbegrip, angst en depressieklachten. Op school uit zich dit in verslechterde schoolprestaties, motivatie- en concentratieproblemen en/of zelfs studievertraging.

Onderwijstoolkits: wat kun je als school doen?

Maar hoe signaleer je nou een jonge mantelzorger? En hoe kun je jongeren nou het beste ondersteunen? Om je hiermee op weg te helpen, heeft MantelzorgNL twee onderwijstoolkits ontwikkeld:

Meer informatie over de toolkits

Jonge mantelzorgers in deze (moeilijke) tijd

Corona heeft veel invloed op ons leven, zeker als je mantelzorger bent. De jonge mantelzorgers uit de klankbordgroep van JMZ Pro hebben een aantal tips voor deze lastige periode voor je onder elkaar gezet.

Lees meer op de website van MantelzorgNL

Deel je zorg

Zorgen voor een familielid, in combinatie met school, vrienden en hobby’s is pittig, helemaal in deze tijd. Je staat er niet alleen voor dus deel je zorg! Op school, met vrienden of familie, een lokale mantelzorgondersteuner of met een mantelzorgcoach van de Mantelzorglijn.

Lees meer over de campagne