2019: Position Paper JMZ Pro en MantelzorgNL

Opgroeien met zorg(en): jonge mantelzorgers

In dit paper geven MantelzorgNL en JMZ Pro inzicht in wie jonge mantelzorgers zijn, welke problemen en risico’s we signaleren en wat de oplossingsrichtingen zijn.
MantelzorgNL en JMZ Pro vinden dat er meer aandacht nodig is voor de bewustwording van en over (preventieve) hulp aan jonge mantelzorgers. De kracht ligt in het ontwikkelen van een lokale, domein overstijgende samenwerking (ouders, sociaal netwerk, zorg, welzijn en onderwijs) binnen bestaande hulpverleningsstructuren.

We roepen de landelijke en lokale politiek, onderwijs en zorg- en welzijn op om meer aandacht te geven aan deze groep kinderen en jongeren. Om de kans op gezondheidsproblemen in de toekomst te verkleinen, is het belangrijk dat jonge mantelzorgers tijdig gezien en gehoord worden door hun familie, sociaal netwerk, hulpverlening en onderwijs. Dit kan alleen als het onderwerp is geborgd binnen organisatie- en gemeentelijk beleid. En als er een samenwerking is tussen onderwijs, GGD, zorg- en welzijn, mantelzorg ondersteunende organisaties en sociaal (jeugd)team/Centrum Jeugd en Gezin, waarbij meer professionals oog hebben voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Klik hier voor de Position Paper