2020-feb: publicatie SCP: Bezorgd naar school

Hoe gaat het met je als je als scholier te maken krijgt met een langdurig zieke of hulpbehoevende naaste? Denk aan een ouder die last heeft van de gevolgen van een herseninfarct, of een broertje dat geboren wordt met een verstandelijke beperking, of een zus die de diagnose autisme krijgt. Maak je je vooral zorgen over die persoon? Ga je helpen? Vraag je steun aan mensen in je omgeving?

Veel scholieren in Nederland groeien op met een langdurig ziek gezinslid. De overheid wil graag dat mensen naar elkaar omkijken, ook in zulke situaties. Tegelijkertijd vindt ze het ook van belang dat scholieren zich in die periode van hun leven verder ontwikkelen en hun opleiding met goed gevolg afronden. Maar wat betekent het opgroeien met een zieke thuis voor de kwaliteit van leven van scholieren? Gaat het over het algemeen goed met hen of ervaren zij een minder goede kwaliteit van leven dan leeftijdgenoten die niet met zo’n situatie te maken hebben? Dit rapport werpt meer licht op die vragen. Eerst gaan we in op hoeveel scholieren samenwonen met een langdurig ziek gezinslid, wie zij zijn en hoeveel tijd zij besteden aan taken thuis. Hoewel deze scholieren over het algemeen een redelijk goede kwaliteit van leven blijken te ervaren, verschillen zij hierin van leeftijdgenoten die geen ziek gezinslid hebben. Zij ervaren een minder goede gezondheid, ondervinden meer psychosomatische klachten, een lagere levenstevredenheid en meer schooldruk. De intensiteit van de taken lijkt hierbij van minder belang dan de zorgsituatie zelf. Steun uit de sociale omgeving helpt negatieve gevolgen te verminderen.

Bij de afronding van deze publicatie spraken we verschillende professionals in een expertmeeting. Hun enthousiaste deelname was inspirerend en leverde rijk materiaal op voor dit rapport. Mede dankzij deze experts hebben we een goed beeld gekregen van het scala aan problemen die jongeren met een langdurig ziek gezinslid kunnen tegenkomen, en van het belang van ondersteuning daarbij.

Prof. dr. Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Klik hier om de publicatie te openen.